کلبه چوبی

کلبه‌ها و خانه‌های چوبی که در آمیتیس چوب ساخته می‌شود متفاوت از خانه‌های چوبی تنه درختی (LOG HOUSE) می‌باشند. اما با همان ظاهر ولی با کارآیی بیشتر. در سیستم سنتی از چیدمان تنه‌های درخت بر روی هم استفاده می‌شود که این موضوع از یک طرف باعث بالا رفتن پرت چوب و ایجاد محدودیت در ابعاد و اشکال مقاطع می‌شود و از طرف دیگر ترک‌ها و یا تغییر فرم‌های بوجود آمده در این تنه‌ها گاهی سراسری بوده و راه را برای نفوذ هوا و حشرات موذی از بیرون به داخل باز می‌کند.
اما در روش آمیتیس چوب، این مقاطع از چوبهای لایه لایه (گلولم) اجرا می‌گردد که هیچگونه محدودیتی در ظاهر و یا ابعاد آن و یا در طول دهانه‌های داخلی قایل نمی‌شود. همچنین بدلیل لایه لایه بودن این مقاطع وجود ترکهای سراسری عملا منتفی و تغییر شکل ناشی از تغییرات دمایی و آب و هوایی بسیار ناچیز است. لذا این سبک خانه‌ها همانند خانه‌های چوبی مدرن، علاوه بر زیباییشان از استانداردهای مربوط به عایق‌های حرارتی و رطوبتی برخوردار هستند.