مهر, ۱۳۹۲

خانه های چوبی

خانه های چوبی

یکی از بهترین روش های تولید ساختمان نیمه پیش ساخته، فن آوری و بهره برداری از چوب به عنوان رایج ترین و فراوان ترین مصالح موجود در طبیعت می باشد، بطوریکه در آمریکا، کانادا، اروپا، ژاپن، چین و دیگر ممالک پیشرفته به عنوان یک...

ادامه مطلب

آمیتیس چوب

آمیتیس چوب

آمیتیس چوب

ادامه مطلب