گواهینامه ها و افتخارات

ـ عضویت در انجمن چوب ایران دانشگاه تهران
ـ دارای مجوز ساخت انبوه سازی سازه‌های چوبی از سازمان نظام مهندسی